| | |  doanket@cokhidoanket.com |  0983 78 33 79

WELCOME TO CO KHI DOAN KET

TẬN TÂM - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

Tìm hiểu thêm

Cà phê Đà Lạt

Phân loại dự án: Quán cafe
Địa điểm: Đà Lạt
Năm: 2019
Chủ đầu tư:
Diện tích: 250 m2
Tình trạng: Đã hoàn thành
Dự án khác