| | |  doanket@cokhidoanket.com |  0983 78 33 79

WELCOME TO CO KHI DOAN KET

TẬN TÂM - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

Tìm hiểu thêm

Đối tác

...

Jotun là một trong những loại sơn hàng đầu thế giới nhà sản xuất, có trụ sở tại Na Uy, với gần 90 năm lịch sử hoạt động với 37 nhà máy ở 21 quốc gia, 64 công ty tại 45 quốc gia và có văn phòng đại diện. tại hơn 100 quốc gia.

...

Jotun là một trong những loại sơn hàng đầu thế giới nhà sản xuất, có trụ sở tại Na Uy, với gần 90 năm lịch sử hoạt động với 37 nhà máy ở 21 quốc gia, 64 công ty tại 45 quốc gia và có văn phòng đại diện. tại hơn 100 quốc gia.